Personal tools

Voedselbank/werkdag 12

From Frack - Hackerspace Friesland

Jump to: navigation, search
Icoon waarschuwing geel.svg Je kijkt naar een activiteit die in het verleden heeft plaatsgevonden
Projectdag: Klantendatabase werkdag 12
Voedselbank logo.png
Datum 4 november 2012 om 13:00
Contactpersoon Elmer
Locatie Frack, Blokhuisplein 40, Leeuwarden
Project Voedselbank
ActiviteitenoverzichtActiviteit toevoegen

Volledige functionele test van het uitdelen van pakketten en het klantinformatiezicht. Verificatie van de import database en zoekfuncties.

Aanwezig

Actiepunten voor de realisatie

 • Elmer – Permissies in de database koppelen aan API methoden ipv database tabellen
 • CodeHunger – In de front-end bij de gebruiker het juiste aantal resterende pakketten weergeven. – Dit is 1 wanneer men het laatste pakket komt ophalen.
 • CodeHunger – Bij aantal resterende pakketten < 3 dit duidelijk weergeven – bijvoorbeeld in bold in een duidelijke kleur (oranje)
 • CodeHunger – Feedback over aantal resterende pakketten wanneer een pakket wordt uitgedeeld
 • CodeHunger – Automatisch teruggaan naar het uitdeeloverzicht wanneer een pakket is verwerkt
 • CodeHunger – Ophalen van pakketten niet mogelijk maken op een dag waarop het pakket niet gepland staat (planning aanpassen kan dan wel)
 • CodeHunger – Printoverzicht van pakketten realiseren
 • CodeHunger – Aantal uitgegeven pakketten tov totaal laten zien in front-end
 • Elmer – JSON-API: Aantal uitgegeven pakketten op een dag ook tonen tbv voortgangsindicatie
 • CodeHunger – Focus op het "Klantcode" zoekveld
 • Elmer – JSON-API: Zoeken op postcode mogelijk maken
 • CodeHunger – In de kalender verschillende uitgiftecycli verschillend kleuren
 • CodeHunger – In de kalender (per dag) het aantal op te halen pakketten vermelden
 • CodeHunger – In de kalender de maandselectie realiseren
 • CodeHunger – Locatieselectie voor de kalender werkend maken