Deelnemersvergadering 19-01-2021

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
« Deelnemersvergadering 19-01-2021 Jump to navigation Jump to search »
Datum 19 januari 2021 om 20:00
Voorzitter TheSuperFlight
Notulen Notulen Meeting 2021-01-19
Overzicht meetings & notulenMeeting toevoegen
 1. Opening
 2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
 3. Punten vorige vergadering
  1. Gesprek met doas betreffende de nieuwe ruimte
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Financieel overzicht
 6. Voortgang verkoop
 7. Voorstellen van deelnemers
 8. Activiteiten
 9. Projecten
 10. WatVerderTerTafelKomt / Rondvraag