Deelnemersvergadering 20-10-2020

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
« Deelnemersvergadering 20-10-2020
Datum 20 oktober 2020 om 20:00
Voorzitter TheSuperFlight
Notulen Notulen Meeting 2020-10-20
Overzicht meetings & notulenMeeting toevoegen


 1. Opening
 2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
 3. Punten vorige vergadering
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Financieel overzicht
 6. Voortgang verkoop
 7. Voorstellen van deelnemers
 8. Activiteiten
  1. Online bijeenkomsten / social nights
 9. Projecten
 10. WatVerderTerTafelKomt / Rondvraag