Deelnemersvergadering 2017-01-17

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
« Deelnemersvergadering 2017-01-17 »
Datum 17 januari 2017 om 20:00
Voorzitter Link
Notulen Notulen Meeting 2017-01-17
Overzicht meetings & notulenMeeting toevoegen
 1. Opening
 2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
 3. Punten vorige vergadering
 4. Mededelingen van het bestuur
  1. Frank is nu officieel de penningmeester, Martijn is algemeen bestuurslid
 5. Financieel overzicht
  1. Controle boekhouding 2016, wie meld zich aan?
 6. Voorstellen van deelnemers
  1. Status nieuw pand / space 2.5
  2. Verplaatsen socialnight (gegarandeerd open + ontvangst bezoekers) van dinsdagavond naar donderdagavond, ivm plein/publieksfunctie, Bak en borrels op donderdag
  3. Kassa systeem aanpassen
  4. Na de vergadering met zijn allen de speciale flesjes mate proeven
 7. Activiteiten
  1. Eth0 2017 winter, 17-19 feb
  2. Hack in the Box 2017, 10-14 April
 8. Projecten
 9. WatVerderTerTafelKomt / Rondvraag
 10. Opruimen / Schoonmaken