Deelnemersvergadering 2019-11-19

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
« Deelnemersvergadering 2019-11-19 »
Datum 19 november 2019 om 20:00
Voorzitter TheSuperFlight
Notulen Notulen Meeting 2019-11-19
Overzicht meetings & notulenMeeting toevoegen
 1. Opening
 2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
 3. Punten vorige vergadering
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Financieel overzicht
 6. Voorstellen van deelnemers
 7. Activiteiten
  1. Holiday dinner
  2. nabeschouwing halloween
 8. Projecten
 9. WatVerderTerTafelKomt / Rondvraag
 10. Opruimen / Schoonmaken