Form:Project

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search

Dit is het "Project" formulier.

Om een nieuw project toe te voegen vul je eerst hieronder de naam van het project in. Als er al een wikipagina bestaat voor het project kun je die bewerken met het projectformulier.