Sleutel-reglement

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search

Sleutel Reglement

Deelnemers mogen na 6 maanden onafgebroken deelnemerschap een verzoek indienen voor het krijgen van een sleutel.

Het bestuur zal dan binnen 1 maand (het zal een punt zijn tijdens de volgende bestuursvergadering) uitspraak doen over of de deelnemer een sleutel kan krijgen. Bij afwijzing heeft de deelnemer het recht om te vragen naar de reden tot afwijzing. De deelnemer kan daarna er voor kiezen de afwijzing voor te leggen aan de andere deelnemers tijdens de eerst volgende deelnemersvergadering. Een deelnemer mag pas na drie maand een nieuw verzoek indienen.

Voorbeelden van overwegingen

 • Hoelang is de deelnemer al bekend binnen de gehele hackercommunity.
 • Hoe gaat de deelnemer in het algemeen om met verantwoordelijkheid.
 • Hoe actief was de deelnemer het afgelopen halfjaar binnen de gehele hackercommunity (aanwezigheid is hier een aspect van).
 • In hoeverre zal het hebben van een sleutel meerwaarde hebben voor de deelnemer.
 • Hoe oud is de deelnemer.

Eisen van het hebben van een sleutel

Als het bestuur er voor kiest om de deelnemer te voorzien van een sleutel, zal die de volgende eisen moeten accepteren:

 • Voor de sleutel dient 25 euro borg betaald te worden, die terug zal worden gegeven bij het inleveren van de sleutel.
 • De deelnemer dient de sleutel zo snel mogelijk in te leveren (maar uiterlijk binnen 1 maand) nadat het deelnemerschap wordt opgezegd.
 • De deelnemer moet akkoord gaan met het feit dat diens naam (of waar mogelijk nickname) op een offline sleutel-houders lijst komt.
 • Het bestuur kan er voor kiezen om een sleutel in te vorderen als die daar reden toe ziet.
 • Wanneer er mensen op de space zijn dient er te allen tijde iemand met een sleutel aanwezig te zijn.
 • De sleutelhouder is bij het uitlenen van sleutels (aan deelnemers of niet-deelnemers) omtrent de space mede verantwoordelijk voor de sleutel-lener en diens acties.
 • Sleutelhouders zijn verplicht het verlies van een sleutel binnen 24 uur bij het bestuur te melden.
 • De regels omtrent het aanwezig zijn van een sleutel dienen gevolgd te worden (zie hier onder).
 • Voor alle bovenstaande regels is een uitzondering mogelijk wanneer dit toestemming heeft van het bestuur.

Regels sleutel aanwezigheid

Als een deelnemer de laatste overblijvende aanwezige met een sleutel is, draagt die de verantwoordelijkheid voor het afsluiten. De deelnemer heeft dan de volgende opties:

 • De deelnemer kan een andere aanwezige deelnemer of niet-deelnemer de sleutel uitlenen. De verantwoordelijkheid ligt dan nog steeds bij de eigenaar van de sleutel.
 • De deelnemer kan er voor zorgen dat iemand anders met een sleutel naar de space komt.
 • De deelnemer kan alle aanwezige mensen verzoeken de space te verlaten, zodat deze afgesloten kan worden.