Financieel overzicht

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search

Een financieel overzicht van de space, bijgehouden door de penningmeester. Deze gegevens zullen maandelijks uitgebreid worden met de informatie van de vorige maand.

Bestaande maandoverzichten zullen ook af en toe geüpdatet worden, dit omdat laat ingediende declaraties ervoor zorgen dat er geld in verlopen maanden is uitgegeven. De aankoopdatum van goederen wordt gebruikt om de kosten tegen het project te boeken, de terugboekdatum van de deelnemersvoorschotten komt alleen terug in de lopende rekening (en niet op het project).

Verdeling uitgaven Frack sinds oprichting

Hieronder een overzicht van alle uitgaven van Frack sinds oprichting. Niet meegenomen zijn de uitgaven ten behoeve van barinkoop en vaste lasten (voornamelijk huur van de locatie). Van de uitgaven aan de projecten is een detailoverzicht, met een verdeling van uitgaven over alle losse projecten.

Totaal uitgaven minus bar en vast.png Totaal projectuitgaven.png

2014

Liquide middelen

De liquide middelen zijn het totaal van het kasgeld, spaartegoeden en de tegoeden op de lopende rekening. Dit zijn de werkelijke bedragen zoals deze aan het eind van de maand gerealiseerd zijn.

N.B. De laatstgerealiseerde resultaten worden helaas door GnuCash voortgezet in de latere maanden, wat een vertekend beeld geeft.

Liquide middelen 2014.png

Voorschotten

Voorschotten van deelnemers zijn gebaseerd op ingediende declaratieformulieren. Het voorschot ontstaat wanneer de uitgave is gedaan (niet wanneer de declaratie is ingediend). Dit kan ervoor zorgen dat een laat ingediende declaratie zorgt voor een schuld die schijnbaar maanden heeft bestaan. Uit de onderstaande grafiek kan dan ook geen reactietijd worden afgeleid.

Voorschotten van deelnemers 2014.png

Maandinkomsten

De maandelijkse inkomsten zijn de gerealiseerde baromzet en de geplande deelnemersbijdrage. Deelnemers voor een betreffende maand bouwen op de 1e van die maand een schuld up gelijk aan de deelnemersbijdrage. De praktijk is echter dan mensen niet exact op die eerste van de maand betalen, wat voor- of na-ijlende inkomsten geeft bij nieuwe of vertrekkende deelnemers. Tevens worden de bijdragen niet altijd op gelijke intervallen betaald. Dit kan ervoor zorgen dat iemand in de realiteit 2x in een maand betaald (eenmaal op de 1e voor die maand, eenmaal rond de 30e, voor de volgende maand). Dit zorgt er dan voor dat de inkomsten en bestedingsruimte uit elkaar lopen.

Maandelijkse inkomsten 2014.png

Maanduitgaven

De maandelijkse uitgaven zoals deze zijn gerealiseerd. Wanneer er een declaratie wordt ingediend, worden de betaalde goederen geboekt op de originele aankoopdatum (tegengeboekt als voorschot, niet op de lopende rekening). Dit kan betekenen dat de uitgaven in voorbijgegane maanden worden bijgesteld. Ook kan dit betekenen dat de kosten gemaakt in maand 1 de bestedingsruimte in maand 3 beïnvloeden (ipv de bestedingsruimte in maand 1 zoals misschien verwacht wordt)

Maandelijkse uitgaven 2014.png

Overzicht per maand

Voor de onderstaande diagrammen geldt ook dat de inkomsten uit deelnemersbijdrage een geplande bron van inkomsten zijn, niet noodzakelijk gelijk aan de gerealiseerde. Over langere tijd zullen er echter geen kenbare verschillen zijn, aangenomen dat alle deelnemers aan hun financiële verplichtingen voldoen.

april 2014

Inkomsten 2014-04.png Uitgaven 2014-04.png

maart 2014

Inkomsten 2014-03.png Uitgaven 2014-03.png

februari 2014

Inkomsten 2014-02.png Uitgaven 2014-02.png

januari 2014

Inkomsten 2014-01.png Uitgaven 2014-01.png

Voorgaande jaren

2013

Het Financieel overzicht van 2013 is te vinden in een apart artikel.

Het jaar 2013 financieel samengevat is te vinden als het Financieel jaarrapport 2013. Dit rapport is januari 2014 gemaakt en bijdragen van "oud deelnemers" zijn deelnemers die per die maand geen deelnemer meer waren.

2012

Het Financieel overzicht van 2012 is te vinden in een apart artikel.

Het jaar 2012 financieel samengevat is te vinden als het Financieel jaarrapport 2012. Dit rapport is januari 2014 gemaakt en bijdragen van "oud deelnemers" zijn deelnemers die per die maand geen deelnemer meer waren.

2011

Het Financieel overzicht van 2011 is te vinden in een apart artikel.

Het jaar 2011 financieel samengevat is te vinden als het Financieel jaarrapport 2011. Dit rapport is januari 2014 gemaakt en bijdragen van "oud deelnemers" zijn deelnemers die per die maand geen deelnemer meer waren.