Kickstart Leeuwarden

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
Icoon waarschuwing geel.svg Je kijkt naar een activiteit die in het verleden heeft plaatsgevonden
Congres: Kickstart058
Datum 26 november 2012 om 16:00
Einddatum 27 november 2012
Contactpersoon Iisschots
Locatie Leeuwarden, Blokhuispoort
Loading map...
Website http://www.leeuwarden.nl/artikel/2012/open-innovatie-festival-2012
ActiviteitenoverzichtActiviteit toevoegen

Als onderdeel van het Open Innovatie Festival 2012 in Leeuwarden 'OIF058' wordt er op 26 en 27 november een hackathon 'kickstart058' georganiseerd in de Blokhuispoort. Deelname is gratis en iedereen mag meedoen dus schroom niet en kom langs. Samen maken we de overheid slimmer. Schrijf je hier in: http://OIF058.fikket.com/event/hackathon-kickstart058

Open Innovatie Festival 2012

OIF2012 is een landelijk festival waarbij diverse overheidsorganisaties workshops, lezingen en andere activiteiten organiseren met als belangrijk doel de eigen organisatie te inspireren en te informeren over nieuwe (innovatieve) manieren van (samen)werken. Leeuwarden doet samen met de Provincie Friesland mee onder de naam OIF058. Kijk op www.oif2012.nl/oif058 voor meer informatie.

Thema OIF058

Als hoofdthema is gekozen voor: ‘participatie'. We gaan op zoek naar andere manieren van samenwerking voor een slimmere samenleving.

Doelstelling OIF058

Tijdens het OIF058 willen wij informeren over en experimenteren met de nieuwe rol van de overheid. We willen verschillende partijen bij elkaar brengen om na te denken over andere manieren van samenwerken. Belangrijk hierbij is dat de gevonden oplossingen praktisch en haalbaar zijn en relatief eenvoudig toepasbaar zijn in de dagelijkse (werk) praktijk.

Hackathon Kickstart058

Frack werkt samen met de organisatie van het OIF058 voor het programma onderdeel Kickstart Leeuwarden. Een hackathon waar met open data gewerkt kan worden. Deze informatie zal beschikbaar gesteld word door de Gemeente Leeuwarden en Provinsje Fryslân. Het zal data zijn welke gericht is op het thema participatie.

Door data 'open' beschikbaar te stellen kunnen programmeurs laagdrempelig, goedkoop en flexibel informatie uit verschillende bronnen combineren. Het mixen van informatie maakt nieuwe diensten en inzichten mogelijk:

 • Diensten die anders te duur zouden zijn
 • Diensten die anders technisch niet te realiseren zijn
 • Wetenschappelijk onderzoek en inzichten
 • Betere beslissingen door burgers en organisaties

Door data open aan te bieden, hoeft informatie slechts in één vorm aangeboden worden. Dat betekent dat data-eigenaren minder tijd kwijt zijn met het aanbieden en op maat maken van informatie. De software van de gebruiker maakt zelf selecties en kan zelf informatie combineren.

Publiek

Deelname aan de hackathon is gratis en iedereen mag meedoen. Het doel van deze hackathon is om ambtenaren, ondernemers, kunstenaars, studenten en professionals bijeen te brengen om in teams te werken aan een aantal geweldige cases/projecten.

Het is bij het gebruik van open data van essentieel belang dat bepaalde vraagstukken vanuit diverse invalshoeken bekeken worden. Alleen dan kunnen er oplossingen bedacht worden die niet eerder mogelijk waren. Door de combinatie van verschillende kennisgebieden ontstaat er synergie.

Onderstaand een indruk van de diverse rollen, herken jij jezelf in 1 van deze rollen meld je dan aan en doe mee!

Dus ook als je geen verstand hebt van computers maar wel veel verstand van businessmodels of van vormgeven dan kan jouw inbreng zeer waardevol zijn. Schroom daarom niet, schrijf je in en kom langs om mee te denken. Samen maken we de overheid slimmer!

 • Rol Ideeëngenerator (let op: graag maatschappelijk betrokken mensen) In deze rol spui je doorlopend nieuwe ideeën. Je bent voor geen gat te vangen en bruist van ludieke, innovatieve en aparte ideeën. Je kent geen problemen, slechts uitdagingen. Je weet hoe je een tang op een varken kunt laten slaan. Elk wild idee is een uitnodiging tot nog een wilder idee. Heb je nu al een idee meld het via deze link!
 • Rol Bouwer/hacker Jij bent onze technische dame/heer. Tijdens de brainstorm denk je steeds: “Wat moet ik nu eigenlijk bouwen? Kan ik het bouwen? “ Dat schiet in deze rol constant door je heen. Je voelt intuïtief aan wanneer het niet gaat werken. Jij weet immers welke open data er beschikbaar is en wat er technisch mogelijk is.
 • Rol Vertaler (bv. projectmanagers Webbureaus)In deze rol begrijp je iedereen. Je begrijpt de tomeloze ideeënstroom van de ideeëngenerator. Je begrijpt dat bouwer op een gegeven moment echt aan de slag moet, omdat het anders niet af komt. Jij verstaat de kunst om de visionaire vergezichten van de ideeëngenerator plat te slaan in hanteerbare specificaties voor de bouwer. Jij vertaalt de ideeën naar uitvoerbare opdrachten.
 • Rol Visualisator (vormgevers en DTP’ers) It is met sizze net te dwaan. Maar met visualiseren wel. Een plaatje zegt meer, dan vijftien minuten doorzagen op een detail in een discussie. Als visualisator blaas je het idee leven in. Krijgt een geesteskind van het team een ‘look and feel’ waardoor de weg naar vooruit zichtbaar wordt en blijft.
 • Rol Raadsman (Ondernemers, entrepreneurs, ervaringsdeskundigen)Jij combineert gepaste distantie met aanstekelijk enthousiasme. Jij ziet potentie in ideeën, maar vaak op andere vlakken dan de bedenkers zelf. Jij komt op twee momenten een ‘reality check’ brengen. Bij het diner en bij het ontbijt. Je komt even invliegen om het idee een duwtje in de goede richting te geven. Dit doe je vanuit ervaring en kennis van de markt. Daarnaast heb je een goed ontwikkelde neus om de truffels uit het wilde bos aan ideeën, ingevingen en last minute improvisaties te halen.
 • Rol Kritische controleur (juristen, ambtenaren en analytici) Jij weet veel van regel- en wetgeving. Jij bent bekend met het ambtelijke apparaat en weet precies wat er mogelijk is. Daarnaast houd je ervan om te speuren op internet. Vergelijkbare businesscases op te zoeken en daarmee het idee naar een hoger plan te tillen. Je bent kritisch, realistisch en vooruitstrevend.
 • Rol Investeerder (mensen met geld en lef) Jij houdt van talent, goede ideeën en durft soms een gokje te wagen. Je laat je graag verrassen en staat open voor nieuwe businessconcepten om eventueel in te gaan investeren. Wellicht omdat je zelf je schaapjes al op het droge hebt. Wellicht omdat je talent een kans gunt. Wellicht omdat je nauw betrokken wilt blijven bij een nieuwe generatie met nieuwe ideeën. Dinsdagmiddag worden alle ideeën gepresenteerd. De investeerder staat als een kind in de snoepwinkel.

Programma

kijk voor het programma op #Kickstart058

Spelregels

De jury beoordeelt uitsluitend toepassingen die voldoen aan de volgende spelregels:

 1. De inzending moet uiterlijk voor dinsdag 27 november om 16:00 zijn ingeschreven via het juiste formulier. Dit formulier wordt tijdig beschikbaar gesteld.
 2. Deelnemers dienen tenminste één databron over Friesland of Leeuwarden te gebruiken. Combineren met andere databronnen is toegestaan. Databronnen kunnen onder andere gevonden worden via www.kickstart058.nl.
 3. De prijsvraag staat open voor alle applicaties (web, phone, tablet, Facebook etc.).
 4. Per applicatie kan één prijs gewonnen worden.
 5. Deelnemers kunnen individuen of een team zijn, eventuele prijzen worden aan de teamleider uitgereikt. Deelnemers mogen zo veel toepassingen inleveren als zij willen, iedere toepassing die voldoet aan de spelregels doet mee aan de wedstrijd.
 6. De deelnemers mogen zelf bepalen hoe de toepassing wodt gepresenteerd. Een werkend prototype is dus niet verplicht maar dit bevordert natuurlijk wel de kansen op de overwinning.
 7. Alle rechten van het idee en de ontwikkeling van de toepassing blijven bij de inzender.

Beoordeling

Een belangrijk onderdeel van de beoordeling van de toepassing is de wijze waarop deze app gecontinueerd kan worden na afloop van de wedstrijd. Het is dus belangrijk dat de toepassing rendabel gemaakt kan worden. Hiervoor zou een business model gemaakt kunnen worden zodat duidelijk wordt wat de levensvatbaarheid van het idee is.

De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:

 • Originaliteit
 • Potentieel van de applicatie: maatschappelijke en economische waarde
 • Bruikbaarheid & gebruiksvriendelijkheid
 • Levensvatbaarheid, ook na afloop van de wedstrijd
 • Mate van uitwerking

Prijzen

Voor de winnaars worden een aantal mooie prijzen beschikbaar gesteld. Het blijft nog even een verrassing wat voor prijzen dit zijn.

Faciliteiten

 • Tafels
 • Stoelen
 • Genoeg stekkerblokken
 • Bedraad internet
 • Er zal geprobeerd worden voor elk team een beamer ter beschikking te stellen (mocht je er zelf een hebben neem hem vooral mee).
 • voor de duidelijkheid: we raden de deelnemers aan om zelf een laptop of tablet mee te nemen, deze worden niet beschikbaar gesteld.

Cases

We roepen iedereen op om zelf cases te bedenken waaraan in deze hackathon gewerkt kan worden. Aan het begin van de Hackathon wordt bepaald welke ideeen het meest kansrijk zijn. Deze worden vervolgens in groepjes verder uitgewerkt.

Mogelijke Onderwerpen

 • Veiligheid
 • Mobiliteit
 • Leegstand
 • Energie & water (duurzaamheid)
 • Toerisme/cultuur (citymarketing)
 • Democratie
 • participatie

Concrete ideeën vanuit gemeente

Citymarketing Leeuwarden

 • welke kansen bieden internet en social media voor de binnenstadondernemer
 • hoe kunnen we de winkelier/horecaondernemer/culturele laten inspelen op 'het nieuwe winkelen'?
 • Hoe zorgen we voor meer bezoekers, meer klanten en een hogere omzet?
 • Volg het via twitter (www.twitter.com/marketinglwd) #HNW058

Serious Request 2013 in Leeuwarden

 • Hoe aankleding openbare ruimte (‘city dressing’):
  • van station naar Wilhelminaplein?
  • rest van binnenstad?
  • Hoe kenmerkende gebouwen benutten?
  • Hoe evenement een Friese tint geven? (eens wat anders dan de standaard pompebleden?)
 • Hoe watertechnologie in het glazen huis toepassen?
 • Hoe bezoekers SR13 over halen tot herhaalbezoek – na het evenement
 • Hoe bezoekersstromen geleiden en beheersen + hoe en welke bewegwijzering gebruiken?

Sociale zaken

 • Hoe kunnen we op basis van het koppelen van data fraude beter opsporen;
 • Is er een mogelijkheid om onze data te verbinden met andere data waardoor we beter in staat zijn om tijdelijke vacatures/arbeid te verbinden aan onze klantprofielen. Hierbij denken we niet alleen aan arbeid op loonwaarde maar ook aan participatie activiteiten;
 • Hoe kunnen we onze klant profielen (fraude/zorg/inkomen) verbinden aan een fysieke plek, zoals de verbinding met de Sociale Wijkteams waar we eerder over spraken;
 • We hebben een zittend bestand waar we graag meer over willen weten. Zijn er specifieke doelgroepen te onderscheiden op basis van de ons bekende data?
 • Welke andere informatiekanalen kunnen we systematisch ontsluiten om een vollediger beeld van ons bestand te krijgen (welke logische verbanden kunnen we leggen).

Participatie - samenwerking tussen overheid en burgers

 • Leeuwarden maakt veel werk van het contact met de wijken en dorpen. We proberen waar mogelijk de bewonersorganisaties in die wijken en dorpen te ondersteunen in hun vaak ingewikkelde vrijwilligerswerk. De afgelopen tijd zijn er bijvoorbeeld opleidingen geweest om actieve bewoners en hun organisaties te helpen bij het inzetten van sociale media bij het bereiken van hun achterban. Steeds vaker loopt informatie over de Leeuwarder wijken dorpen via de sociale media, waar veel van de actieve bewonersorganisaties uitgaan van vergaderingen en vooral ook op straat aanspreekbaar willen zijn. Er is een voorzichtige kentering gaande, maar veel informatie gaat momenteel aan de bewoners voorbij. Dat geldt overigens ook voor werkers binnen de gemeente en veel andere organisaties die in de wijken en dorpen actief zijn.
 • Een team bestaande uit een aantal professionals die werken in de wijken en een aantal technisch goed onderlegde mensen zou een mooi en bruikbaar resultaat neer kunnen zetten. De wijkprofessionals kan de gemeente leveren, evt. aangevuld met een communicatiemedewerker. De zoektocht is met name naar mensen die de gevraagde tool kunnen winden c.q. ontwikkelen.

Duurzaamheid - Fossielvrij in 2020

 • Leeuwarden en Fryslân willen in 2020 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
 • We moeten dus energie besparen.
 • Het energiezuiniger maken van de woningen in onze stad kan hieraan een grote bijdrage leveren. Energiekosten zullen stijgen, de koopkracht gaat achteruit dus hier zijn ook de nodige economische voordelen te behalen.
 • Wat zijn de beste 3 acties/maatregelen die een woningeigenaar zelf kan doen die het meeste kunnen bijdragen om zijn/haar energierekening met minimaal 25% om laag te brengen. Hoe kan de overheid op een creatieve manier de woningeigenaren beinvloeden?

Open Data bronnen

In de media