Open Data

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
Onderwerp: Open Data
OpenDataBijeenkomst1.jpg
Deskundigen
Jildou Achter de Bar.jpg Will-Do
Jildou Achter de Bar.jpgJildou Gerritsma (Will-Do) Rol: deelnemer, persvoorlichter, alg. bestuurslid Deskundig met: Design, GnuCash, Knutselen, Open Data Werkt aan: Geen projecten :(

Wat is Open Data?

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie te duiden. De voorwaarden waaronder deze data beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.


Wikipedia, Open data

Wat kunnen we met Open Data?

Met Open Data kunnen we heel veel! Als we kijken naar Open street map is dit een erg mooi voorbeeld van open data. De kaarten (en alles wat er eventueel opgezet wordt, zoals "alle restaurants") zijn allemaal toegevoegd door gebruikers. Vaak gebruik gemaakt van Open Data van bijvoorbeeld gemeenten.


Waarom is Open Data nuttig?

Door data open te stellen kunnen meer mensen er gebruik van maken, in vergelijking met wanneer het slechts voor een beperkte groep beschikbaar is. Dit is handig omdat op deze manier er bijvoorbeeld geen dubbele onderzoeken gedaan hoeven worden. Door data van overheden standaard open te stellen voor de burgers voorkomt de overheid administratieve handelingen wanneer toch een bepaald onderwerp opgevraagd wordt via de WOB. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarom Open Data nuttig is.


Open Data bronnen

Overheidsinformatie

Vervoersinformatie

Overig

Eerdere meetings