Awesome Box

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
Project: Awesome Box
Awesome Box Project.jpg
Status idee
Betrokkenen
Afbeelding Anoniem.png Jeroendeboer
Jeroen de Boer (Jeroendeboer) Rol: niet-deelnemer Werkt aan: Geen projecten :(
ProjectoverzichtProject toevoegen

Het Harvard Library Innovation Lab heeft de Awesome Box ontwikkeld. Deze toepassing biedt bibliotheekgebruikers de mogelijkheid items te retourneren en deze automatisch aan te merken als ‘Awesome’.

De toepassing treedt in werking wanneer een klant besluit een geretourneerd item in de fysieke Awesome Box te leggen, waarbij de barcode wordt gescand en het item automatisch verschijnt op de Awesome Box-website. Bezoekers daarvan kunnen in één oogopslag zien welke items populair of goed bevallen zijn. Via de Twitteraccount van Awesome Box gaat tevens automatische een tweet uit wanneer een item geretourneerd wordt. Momenteel wordt nog gewerkt aan opname van de kwalificatie ‘Awesome’ in de bibliotheekcatalogus. Voor Friese bibliotheken betekent dit dat we kijken naar integratie met de door alle biebs gebruikte discoveryservice Aquabrowser.

Wij gaan overigens niet uit van het gebruiken van barcodescanning, maar gebruiken herkenning middels RFID.

Doelstelling

Onderzocht wordt of het concept van Awesome Box geïmplementeerd kan worden in Friese bibliotheken. Dit houdt in dat er bekeken moet worden op de koppeling tussen RFID-scanning en de webservices van bibliotheekcatalogussysteem WISE mogelijk is. Tevens dient onderzocht of de geaggegeerde informatie op een website of social media-sites gepubliceerd kan worden en wat daarvoor de beste manier is (widget, app). Daarnaast is het zinvol te kijken of er een koppeling met de Aquabrowser mogelijk is, evenals gebruik van de diensten Librarything en Goodreads.

De software van Awesome Box (koppeling barcode met API Harvard Library en publicatie op website) wordt open source beschikbaar gesteld door het Harvard Library Innovation Lab. Gebruik van deze software betekent dat wij onze bevindingen onder dezelfde voorwaarden beschikbaar stellen voor anderen.

Het onderzoek en uitvoering van de pilot gebeurt (hopelijk!) in samenwerking met hackerspace Frack. Idealiter wordt een medewerker van het Kenniscentrum én van de afdeling ICT in staat gesteld samen met één of enkele leden van de hackerspace de pilot te realiseren.

Opdrachtformulering

We onderzoeken de mogelijkheid, zoveel mogelijk gebruikmakend van de software van Harvard Library Information Lab, om:

 1. gescande RFID-tags te koppelen aan de webservices van WISE;
 2. informatie uit webservices van WISE te koppelen aan de API’s van Librarything en Goodreads;
 3. de informatie uit WISE op een aantrekkelijke wijze te publiceren op een website;
 4. de informatie uit WISE te integreren in de Aquabrowser;
 5. de informatie uit WISE onder te brengen in een WaaS-widget, alsmede Facebookpagina’s van bibliotheken;
 6. hiervan een fysieke proefopstelling te realiseren in een bibliotheek in de provincie.

Resultaat (smart)

 1. uiterlijk 1 februari is duidelijk of het mogelijk is RFID te koppelen aan webservices van WISE
 2. uiterlijk 1 februari is duidelijk of het mogelijk is webservices van WISE te koppelen aan de API’s van Librarything en Goodreads
 3. uiterlijk 15 februari is duidelijk of de koppeling met een website te realiseren is, alsmede de realisering van een WaaS-widget en een feed richting een Facebookpagina
 4. uiterlijk 1 maart wordt een proefopstelling opgeleverd die wordt geplaatst bij Bibliotheekservice Fryslân

Afbakening (smart)

Momenteel gaat het om een proof-of-concept. Wanneer bibliotheken geïnteresseerd zijn kunnen meerdere Awesome Boxes, inclusief op maat gesneden functionaliteit, aangeboden worden.

Hoofdstructuur en fasering

 1. Bekijken software Harvard Library Innovation Lab en bepalen hoeveel hieraan aangepast dient;
 2. Onderzoeken of voor ‘Box’ keuze gemaakt moet voor herkennen middels barcode of RFID;
 3. Onderzoeken of WISE-webservices aangeroepen kunnen worden en leiden tot op website publiceerbaar resultaat;
 4. Onderzoeken of hieraan ook andere voor bibliotheken interessante API’s gekoppeld kunnen;
 5. Opleveren fysieke Awesome Box

Planning

1 december 2012 - 1 maart 2013

 1. 1 december - 1 januari Bekijken software Harvard Library Innovation Lab en bepalen hoeveel hieraan aangepast dient;
 2. 1 december - 1 januari Onderzoeken of voor ‘Box’ keuze gemaakt moet voor herkennen middels barcode of RFID;
 3. 1 januari - 1 februari Onderzoeken of WISE-webservices aangeroepen kunnen worden en leiden tot op website publiceerbaar resultaat;
 4. 1 januari - 15 februari Onderzoeken of hieraan ook andere voor bibliotheken interessante API’s gekoppeld kunnen;
 5. 1 maart Opleveren fysieke Awesome Box