Frack Promotie Systeem

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
Project: Frack Promotie Systeem
NoProjectPicture.jpg
Status onderbroken
Betrokkenen
Jildou Achter de Bar.jpg Will-Do
Jildou Achter de Bar.jpgJildou Gerritsma (Will-Do) Rol: deelnemer, persvoorlichter, alg. bestuurslid Deskundig met: Design, GnuCash, Knutselen, Open Data Werkt aan: Geen projecten :(
Kennisgebied(en) marketing
ProjectoverzichtProject toevoegen

Het bouwen van een omgeving en het opzetten van richtlijnen voor promotie van evenementen binnen Frack. Doel: meer bekendheid, meer doorloop, meer leden, meer netwerken en meer kennisdeling.

Spullenbibliotheek

Wat kunnen doen met de spullen die we hebben, hoe kunnen we het delen met de wereld, hoe kunnen we mensen aan ons blijven binden wanneer ze spullen willen gebruiken uit de space? ideeën?

idee 1

uitwerking idee 1

Promotiepakket

Wat willen we hier in, flyers, stickers? Hoe delen we ze uit?