Deelnemersvergadering 2014-03-18

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
« Deelnemersvergadering_2014-03-18 »
Datum 18 maart 2014 om 20:00
Voorzitter Lian
Notulen Notulen Meeting 2014-03-18
Overzicht meetings & notulenMeeting toevoegen
 1. Opening
 2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
 3. Actiepunten uit de vorige vergadering
  1. Mittebam – Design voor banner Frack realiseren
  2. Lian – Mittebam helpen met de banner voor Frack
  3. Martijn – Nieuw leven in het Fragbezoek blazen
  4. Lian – Navragen bij Martijn wat de status is van het Frag bezoek
  5. Fludizz – Een weatherduino + spectrum analizer klaarmaken als promo-dingetjes
  6. Bestuur – Duidelijk maken hoe gezamelijke space/prive inkoopacties gedeclareerd kunnen worden
  7. Bestuur – Bedankje sturen voor de vele onderdelen
  8. Iedereen – Onderdelen registreren in Fugu's database
  9. Mittebam – een promoplan maken
  10. Will-Do – een promoplan maken
   1. + Zullen in hun promoplan een onderdeel opnemen voor open dagen van scholen.
  11. + Fixen een plek waar alle ideeën wbt promo kunnen staan.
  12. Fugu – een arduino + ledstrip klaarmaken voor promotie
  13. Failbaitr – een arduino + ledstrip klaarmaken voor promotie
  14. Elmer – een arduino + ledstrip klaarmaken voor promotie
  15. Lian – Doet inventarisatie welke scholen nuttig kunnen zijn voor promo
  16. Will-Do – Zal een mail sturen wbt een brainstorm voor de open hackerspaces dag}}
  17. Bestuur – de feedback meenemen, het hierover hebben en dat binnen 4 weken een mededeling doen van hun bevindingen. Met het verzenden van de agenda voor de komende deelnemersmeet zullen de bestuursbesluiten ook kort worden meegenomen
  18. Iedereen – Let op FIFO
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Financieel overzicht
 6. Voorstellen van deelnemers
 7. Activiteiten
  1. Open hackerspaces dag op 29-3-2014, wat moet er nog geregeld worden?
  2. HITB 28-30 mei 2014. Er is weer een hackerspaces-area, doen wij mee?
 8. Projecten
 9. WatVerderTerTafelKomt