XS4ALL Jaarboek 2012

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search
Project: XS4ALL Jaarboek 2012
NoProjectPicture.jpg
Status voltooid
Betrokkenen
Gebruiker Elmer.jpg Elmer
Gebruiker Elmer.jpgElmer de Looff (Elmer) Rol: niet-deelnemer Deskundig met: Arduino, ENC28J60, Elektronica, GnuCash, HTML, LPD8806, Linux, MediaWiki, Mercurial, Netwerken, OpenVPN, Programmeren, Python, SSH, Software, Solderen Beginnend met: Dm-crypt, Javascript Werkt aan: Geen projecten :(
,
Jildou Achter de Bar.jpg Will-Do
Jildou Achter de Bar.jpgJildou Gerritsma (Will-Do) Rol: deelnemer, persvoorlichter, alg. bestuurslid Deskundig met: Design, GnuCash, Knutselen, Open Data Werkt aan: Geen projecten :(
ProjectoverzichtProject toevoegen

XS4ALL heeft ons uitgenodigd om voor hun 'jaarboek' 2012 iets te schrijven over Hackerspaces in het algemeen en specifiek Frack zelf. Wat we hier doen, willen bereiken en wat onze visie is op het internet en techniek in de brede zin van het woord.

Resultaat

Het xs4all jaarboek, getiteld "2012: The Internaut Cookbook", 27 visies op internet, technologie en maatschappij, is ondertussen gelanceerd en beschikbaar als app en pdf.

http://www.xs4all.nl/media/overxs4all/publicaties/The%20Internaut%20Cookbook%20app%20XS4ALL.pdf

Bericht op de mailinglist

Elk jaar geeft XS4ALL in december een boek uit waarvoor we kunstenaars, wetenschappers, techneuten, entrepreneurs, visionairs en andere inspirerende mensen vragen hun persoonlijke visie te geven op internet, technologie en maatschappij. De boeken zijn altijd zeer enthousiast ontvangen, dus we zijn ook nu weer van plan een boek uit te geven. En ik wil jullie vragen daaraan bij te dragen.

Tot nu toe zijn de boeken op papier verschenen, dit jaar hebben we besloten het digitaal uit te brengen: het XS4ALL 'boek' zal als app voor iPad en Android tablets worden uitgegeven. Ook dit jaar maken we weer een verzameling verhalen die samen een inspirerende visie geven op internet, technologie en maatschappij. Een van de onderwerpen die we aan de orde willen laten komen zijn de Nederlandse hackerspaces. We hopen dan ook dat jullie mee willen werken aan de eerste digitale versie van ons boek door een tekst te schrijven over jullie hackspace, wat jullie daar doen, waarom jullie dat doen, etc. Ik denk dat veel van onze lezers geen idee hebben wat hackspaces zijn, maar dat ze het zeer zeker leuk zullen vinden om erover te lezen. Bijvoorbeeld over jullie Poerbêst Button, wat ik zelf een erg leuk project vind.

Doel

De app wordt een verzameling persoonlijke visies op onderwerpen waar wij ons dagelijks mee bezig houden, of waarin we geïnteresseerd zijn, zoals internetvrijheid, content danwel nieuwe diensten over internet, digital life (robotica, domotica, smart cities, internet of things & social cities), hackerspaces en een aantal op zichzelf staande onderwerpen.

Inhoud

Het is de bedoeling dat de bijdragen uit minimaal 700 woorden en maximaal 1500 woorden bestaan. In de app krijgen jullie een eigen pagina voor jullie verhaal waarbij we graag jullie naam adres, titel, foto, etc vermelden. Natuurlijk linken we met plezier naar jullie website.

De app maakt het mogelijk om makkelijk door te linken naar websites, online filmpjes, etc. Neem deze verwijzingen dus gerust op in je verhaal, als je wilt. Daarnaast kunnen eventueel muziek, geluidseffecten, animaties, foto's, figuren en andere extra's worden ingebed. Als je van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, laat het ons dan weten, dan kijken we in overleg hoe dat het beste kan.

De vormgeving van de app wordt verzorgd door Baracudah, Bureau voor Beeldbeleid, die ook de vorige edities prachtig heeft vormgegeven. De uitgave wordt verzorgd door XS4ALL. De ingezonden stukken kunnen indien nodig of gewenst in overleg aangepast worden. Het resultaat zal een gebruiksvriendelijke, exclusief app worden, die gratis wordt verspreid via de App Store van Apple (de iPad versie) en Google Play (de Android versie), en in een vereenvoudigde versie als PDF via onze website zodat het 'boek' ook op PC's en e-readers te lezen is. De teksten en beelden zullen onder een Creative Commons licentie beschikbaar worden gemaakt, omdat we vinden dat een goed verhaal nog aan kracht wint wanneer het door zoveel mogelijk mensen verspreid en gelezen wordt.

Onze inzending

Frack (de Fryslân Hackerspace) is een hackerspace in het noorden van Nederland. Een hackerspace is een ruimte waarin hackers en gelijkdenkenden samenkomen om te werken aan uiteenlopende technische projecten. Een tweede belangrijke pijler is kennisdeling; Het delen van kennis heeft een hoge prioriteit. Dit uit zich in Open Source software, maar ook open en toegankelijke documentatie en uitleg van de projecten. Uiteraard is het ook een sociale omgeving waar ruimte is om met andere mensen van gedachten te wisselen over de dingen die er toe doen.

Internet is voor ons een belangrijk middel in deze zoektocht naar kennis en samenwerking. We communiceren veel over IRC, werken samen op onze wiki en veel van onze projecten werken via internet of andere netwerken. SpaceAnnounce is een mooi voorbeeld van een project dat bij uitstek gebruik maakt van internet. Dit project zorgt ervoor dat op onze website, Twitter en het IRC kanaal gemeld wordt wanneer de space open is. Ook onze deurbel werkt via dit systeem. Wanneer iemand aanbelt klinkt er natuurlijk een deurbel in onze space (gekoppeld via het lokale netwerk), maar wordt er ook in het IRC-kanaal een melding gegeven dat er iemand voor de deur staat. Zo wordt de bel ook niet gemist als je met een koptelefoon op aan het werk bent.

Een tweede voorbeeld van ons gebruik van internet is de Twitterboom. Een met normale kerstdecoratie en RGB LED-strip versierde kerstoom die we in de kerstperiode van 2011 in de Bibliotheek Leeuwarden hebben tentoongesteld. De LED-strips worden aangestuurd met een zelfontworpen controller (op basis van een kleine 8-bit microcontroller), welke op zijn beurt wordt aangestuurd door laptop met daarop eigengemaakte software. Hiermee werd Twitter afgezocht op kerstwensen. Wanneer deze kerstwens een kleur bevatte (omdat er gehoopt werd op een witte kerst, of omdat mensen proostten met rode wijn) werd op basis hiervan een LED-strip gekleurd. Een lijst van 140 kleuren betekende dat bijna alle kleurberichten getoond werden. Een en ander is niet compleet als de mensen op internet het niet kunnen zien, hierom was er een website gebouwd met daarop een wemcambeeld van de boom. Hierop werden de tweets en de gekleurde boom zichtbaar gemaakt voor de wereld.

Ook hebben we tastbare "Like" knoppen gemaakt; de Poerbêst Button (Poerbêst betekend "heel erg goed" in het Fries). Deze knoppen zijn gerealiseerd voor het !UIT-Festival Leeuwarden van 2012. Tijdens dit festival waren een groot aantal stands aanwezig en bij elk van deze stands stond een Poerbêst Button. Wanneer mensen een stand 'leuk vonden' konden ze op de knop drukken. Alle knoppen zijn met een lokaalnetwerk en microcontroller aan elkaar verbonden. Op deze manier zijn alle knopdrukken live geregistreerd en op grote schermen rondom het festival gevisualiseerd. Zo ontstond er een live-beeld van de stands die het meest gewaardeerd werden door de bezoekers van het festival.

Een ander project is de CNC freesmachine. Eind 2011 kwam een van de deelnemers van de space aanzetten met een CNC-Freesmachine die hij deels had gebouwd, met hulp van de lokale Hogeschool. Deze hebben we samen afgemaakt en kort gebruikt. Helaas had de machine een andere permanente bestemming, maar het kort beschikbaar hebben van het apparaat heeft een blijvende behoefte gecreëerd. Zo is begin 2012 dan ook het plan ontstaan om een eigen 3-assige freesmachine te bouwen. Inmiddels begint deze machine zijn voltooiing te bereiken en omdat het op deze manier zo toegankelijk is beginnen ook ideeën voorbij een frees vorm te krijgen. Waarom niet een extrusie-kop voor 3D-printen, of een uitbreiding tot lasercutter? Ook de vraag of dezelfde aansturing niet te gebruiken is voor bv een robot-arm. De mogelijkheden zijn breed en dagelijks blijkt dat er meer projecten zijn die gebruik gaan maken van de mogelijkheden die het apparaat biedt. Een enkel project dient op deze manier als katalysator voor een hoop creativiteit en andere projecten. En omdat we als hackers echt niet stil kunnen zitten en altijd mogelijkheden tot verbetering zien zijn er inmiddels al plannen om de freesmachine uit te breiden met een vierde as (rotatie van het werkblad).

Als hackerspace werkt Frack ook veel samen met andere instanties. Zo werken we samen met de Voedselbank Leeuwarden aan een nieuwe klantendatabase zodat de knelpunten in de bestaande situatie opgelost worden en deze instelling voor de komende jaren een betrouwbaar systeem heeft. Ook helpen we studenten van de NHL Hogeschool met een veelvoud aan projecten, werken we samen met de provincie Friesland en gemeente Leeuwarden in projecten rondom Open Data. Ook zijn er een aantal hardware-projecten die we uitvoeren in samenwerking met de Bibliotheek Leeuwarden (zoals de eerder genoemde Twitterboom). Al deze projecten en gerelateerde activiteiten documenteren we op onze wiki. Zo kunnen andere deelnemers, maar ook mensen die (nog) geen binding hebben met Frack leren van onze activiteiten en voortbouwen op onze kennis en resulaten.

Heb je door het lezen van deze tekst interesse gekregen in Frack? Kom vooral eens langs in Leeuwarden of kom kijken in ons IRC kanaal.

Groeten van alle deelnemers van Frack!

Info over Frack